ANTIC 1970

Imatge de la façana de vidres Barnolas, anomenat “Cristales Barnolas”
Font: Llibre “Gurb, un poble arrelat a la terra” (1970)

ACTUAL 2020

Imatge actual de l’antic Vidres Barnolas, actualment “Aquarius Cosmetic”
Font: Martí Terricabras