Actualment, la gent té opinions bastant diverses, és a dir, estan bastant insegurs sobre el futur de Gurb.

Per començar creuen que el 2050 predominarà la indústria alimentària, ja que estarà més automatitzada i tindrà menys treballadors i més màquines, sent així més eficient. També opinen que per culpa del creixement industrial el sector primari desapareixerà. També, que el canvi climàtic afectarà negativament al poble i que degut a això els sector primària (el món de pagès) anirà desapareixent.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions: