A partir dels resultats de les gràfiques posteriors, podem observar que el què preocupa més del futur de Gurb és l’augment de la industrialització i les emissions contaminants, ocupant les respotes d’un 50% dels enquestats.

Actualment els aspectes que calen millorar en el teixit industrial són que Gurb necessita més empreses que apostin per les energies renovables, resposta que ha obtingut un 56,7% de vots. El que la gent milloraria de Gurb és posar més serveis públics (42,5%), per exemple, que el servei de transport sigui fins a les 8 del vespre. El que els hi preocupa més de la industria de Gurb és la contaminació, degut a que no hi ha cap tipus de producció d’energies renovables.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions: