INTRODUCCIÓ

Aquesta enquesta la vam realitzar conjuntament tots els alumnes de 4t d’ESO per tal d’obtenir una bona resposta a la pregunta del projecte: “Com serà Gurb el 2050?” La vam passar a través de les xarxes socials i també presencialment. Ens van respondre 104 persones, número suficient per fer un bon anàlisis estadístic i comentar cada gràfic.

DADES GENERALS

La majoria de la gent que va respondre és de Gurb i Vic, ja que entre els dos fan el 55,8 %. En relació al lloc de treball, predomina Gurb amb un 31,7%, seguit de Vic, amb un 24% i “no treballo” amb un 23,1%. Si mirem la franja d’edat, la gran majoria d’enquestats tenen entre 35 i 44 anys, ocupant així un 25,% del total, i la major ocupació és d’administració i estudiants, ja que junts ocupen un 46,2%.

Afortunadament, els ciutadans participen bastant en la conservació del medi ambient, passant per sobre del 50%, amb un total del 57,7%, i les persones que no hi participen gens, són un percentatge molt petit, com ja teniem previst. Actualment, aquest percentatge està bé, però de cara al futur s’hauria de millorar i hi hauria d’haver més gent que hi participes molt més activament. La manera de participar-hi és utilitzant diferents mètodes, però el més usat és el reciclatge, que està molt bé, ja que ocupa un 61,5%. Les persones que no s’han preocupat i no han fet res pel medi ambient han estat un total de quatre, ocupant un 3,8% de les respostes.

Vam voler saber quant en sabien de Gurb i un 37,5% pensa que la primera indústria que es va instal·la al territori de Gurb va ser entre el 1850 i el 1900. Resposta que és incorrecta, ja que la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, instal·lada al 1827. La resposta correcta ocupa un 16,3% (1800 i 1850). També vam preguntar si sabien quina fàbrica era, i podem observar que més de la meitat dels enquestats no ho sabien, un 60,6%, superant per molt els que ho sabien, que eren només un 9,6%.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions: