El 60% dels nous contractes a Osona tenen risc d’automatització. I només hi ha un 6% dels llocs de treball en serveis d’alta tecnologia, de mercat i finances a Catalunya és del 13%, és a dir, de serveis intensius en coneixement. És un mercat de treball amb poca innovació i retenció de talent.

En el futur, el 47% de les feines actuals desapareixeran. A Espanya, el 34% desapareixeran abans del 2030. 

Els nous filons d’ocupació giraran al voltant de:

L’economia digital: tots els treballs del futur aniran lligats per aquest sector, directa o indirectament.

Sector de la salut: cada cop s’anirà fent més gran.

Sector energètic: transició energètica molt important, si hi ha algun jove interessat en això, cal potenciar-lo.

Big data: predir el que pot ocórrer, exportar dades i la monetització d’aquestes.

Seguretat: aquesta augmentarà considerablement degut a la gran demanda que tindrà.

Turisme: deixarà de ser massiu i passarà a ser més selectiu.

Gestió i protecció del medi ambient: aquest tindrà un gran interès i popularitat, per tant els serveis relacionats amb ell s’intensificaran. 

Producció audiovisuals: el consum cultural d’aquests augmentarà.

Totes les imatges són captures de la presentació d’un economista.
Font: II Jornades d’orientació d’Osona
Roman Castro i Sandra Álamo