L’any 1827 el senyor  Gaspar Molas va fundar una de les primeres fàbriques de la comarca d’Osona. L’agost de 1827 Gaspar Molas presentava una instància al Tribunal Reial del patrimoni demanant permís per a fer servir el riu Ter per a moure màquines per cardar cotó, la qual cosa li fou concedida. Al 1837 a causa de la Primera Guerra Carlina, part de les instal·lacions varen ser destruïdes. El 1842 la companyia Moles Graells i Cia. tornava a tenir la fàbrica en funcionament i demanava permís per a fer servir també les aigües del Gurri.

Finals 1960. Imatge de Malars pel cantó del Gurri, amb la fàbrica nova al fons.
Font: Lluís Coll i Espadaler. Procedència: Arxiu Municipal de Manlleu, Àlbum Coll-Espadaler.

La fàbrica va passar a estar formada per dos edificis amb la maquinària impulsada per l’energia hidràulica obtinguda amb rodes de fusta. Amb la moderna maquinària elaboraven productes capaços de competir amb els estrangers. Això fa que el 1850 hi hagués ja una petita població al voltant i que a les fàbriques hi treballessin en filatures i en tissatge 75 obrers. L’increment fou important, passant de 60 a 150 telers entre els anys 1850 i 1861. La fàbrica, convertida en colònia amb una trentena d’habitatges. Durant el seu període d’activitat també disposava d’església, economat, fonda i escola. 

22 octubre 1940. Sala de les cardes després de la inundació del 17 octubre, al capdamunt d’una pila de fang hi ha diverses persones. Autor: Demetrio Oliva. Procedència: Arxiu Municipal de Gurb, Arxiu d’Imatges, Imatges de Malars, Fons família Oliva-Rifà

L’any 1963 es va haver de reconstruir la fàbrica dalt d’una petita muntanya propera a la fàbrica original, pel fet que la vella era massa a prop del curs del riu i s’inundava quan aquest creixia en excés. La colònia està actualment en molt mal estat, ja que des del 1990 no hi ha hagut cap mena de manteniment, han cedit algunes encavallades i bigues a causa de les humitats derivades de les filtracions de la teulada, i tota l’estructura està en perill de desaparèixer. La fàbrica va finalizar l’activitat l’any 1996, moment en què va ser comprada pels germans Serra de Banyoles per 46 milions en una subhasta i l’any 1999 la van tornar a comprar.

Dècada 1980. Vista aèria de la fàbrica nova de Malars.
Procedència: Arxiu Municipal de Gurb, Arxiu d’Imatges, Imatges de Malars, Fons família Oliva-Rifà