ANTIC (S.XX)

De fons el femer. A l’esquerra l’edifici de l’esperança en construcció.
Font: Arxiu Comarcal d’Osona

ACTUAL 2020

L’edifici del femer actualment
Font: Pàgina web de l’ajuntament de Gurb
L’edifici del femer des del mateix angle que el de la foto antiga.
Font: Sandra Lacruz