Categoria: Què opina el poble?

Què diuen els estudis econòmics?

El 60% dels nous contractes a Osona tenen risc d’automatització. I només hi ha un 6% dels llocs de treball en serveis d’alta tecnologia, de mercat i finances a Catalunya és del 13%, és a dir, de serveis intensius en coneixement. És un mercat de treball amb poca innovació i retenció de talent.

En el futur, el 47% de les feines actuals desapareixeran. A Espanya, el 34% desapareixeran abans del 2030. 

Els nous filons d’ocupació giraran al voltant de:

L’economia digital: tots els treballs del futur aniran lligats per aquest sector, directa o indirectament.

Sector de la salut: cada cop s’anirà fent més gran.

Sector energètic: transició energètica molt important, si hi ha algun jove interessat en això, cal potenciar-lo.

Big data: predir el que pot ocórrer, exportar dades i la monetització d’aquestes.

Seguretat: aquesta augmentarà considerablement degut a la gran demanda que tindrà.

Turisme: deixarà de ser massiu i passarà a ser més selectiu.

Gestió i protecció del medi ambient: aquest tindrà un gran interès i popularitat, per tant els serveis relacionats amb ell s’intensificaran. 

Producció audiovisuals: el consum cultural d’aquests augmentarà.

Totes les imatges són captures de la presentació d’un economista.
Font: II Jornades d’orientació d’Osona
Roman Castro i Sandra Álamo

Dades generals

INTRODUCCIÓ

Aquesta enquesta la vam realitzar conjuntament tots els alumnes de 4t d’ESO per tal d’obtenir una bona resposta a la pregunta del projecte: “Com serà Gurb el 2050?” La vam passar a través de les xarxes socials i també presencialment. Ens van respondre 104 persones, número suficient per fer un bon anàlisis estadístic i comentar cada gràfic.

DADES GENERALS

La majoria de la gent que va respondre és de Gurb i Vic, ja que entre els dos fan el 55,8 %. En relació al lloc de treball, predomina Gurb amb un 31,7%, seguit de Vic, amb un 24% i “no treballo” amb un 23,1%. Si mirem la franja d’edat, la gran majoria d’enquestats tenen entre 35 i 44 anys, ocupant així un 25,% del total, i la major ocupació és d’administració i estudiants, ja que junts ocupen un 46,2%.

Afortunadament, els ciutadans participen bastant en la conservació del medi ambient, passant per sobre del 50%, amb un total del 57,7%, i les persones que no hi participen gens, són un percentatge molt petit, com ja teniem previst. Actualment, aquest percentatge està bé, però de cara al futur s’hauria de millorar i hi hauria d’haver més gent que hi participes molt més activament. La manera de participar-hi és utilitzant diferents mètodes, però el més usat és el reciclatge, que està molt bé, ja que ocupa un 61,5%. Les persones que no s’han preocupat i no han fet res pel medi ambient han estat un total de quatre, ocupant un 3,8% de les respostes.

Vam voler saber quant en sabien de Gurb i un 37,5% pensa que la primera indústria que es va instal·la al territori de Gurb va ser entre el 1850 i el 1900. Resposta que és incorrecta, ja que la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, instal·lada al 1827. La resposta correcta ocupa un 16,3% (1800 i 1850). També vam preguntar si sabien quina fàbrica era, i podem observar que més de la meitat dels enquestats no ho sabien, un 60,6%, superant per molt els que ho sabien, que eren només un 9,6%.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions:

Què preocupa a la gent sobre Gurb i la seva indústria?

A partir dels resultats de les gràfiques posteriors, podem observar que el què preocupa més del futur de Gurb és l’augment de la industrialització i les emissions contaminants, ocupant les respotes d’un 50% dels enquestats.

Actualment els aspectes que calen millorar en el teixit industrial són que Gurb necessita més empreses que apostin per les energies renovables, resposta que ha obtingut un 56,7% de vots. El que la gent milloraria de Gurb és posar més serveis públics (42,5%), per exemple, que el servei de transport sigui fins a les 8 del vespre. El que els hi preocupa més de la industria de Gurb és la contaminació, degut a que no hi ha cap tipus de producció d’energies renovables.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions:

Com creuen que serà Gurb el 2050?

Actualment, la gent té opinions bastant diverses, és a dir, estan bastant insegurs sobre el futur de Gurb.

Per començar creuen que el 2050 predominarà la indústria alimentària, ja que estarà més automatitzada i tindrà menys treballadors i més màquines, sent així més eficient. També opinen que per culpa del creixement industrial el sector primari desapareixerà. També, que el canvi climàtic afectarà negativament al poble i que degut a això els sector primària (el món de pagès) anirà desapareixent.

A continuació us mostrem les gràfiques de l’enquesta a partir de les quals hem arribat a les anteriors conclusions:

© 2021 Catedràtics

Tema de Anders NorenAmunt ↑