Després d’analitzar detalladament l’evolució de Gurb; els seus mapes i les seves fotos; la petita història i, elaborar una enquesta, hem arribat a les següents conclusions:

Al 2050 Gurb serà un poble on la preservació del medi ambient serà una de les principals activitats, ja sigui reciclant o construint noves industries que apostin per a utilitzar energies renovables.

La importància d’aquest dins la comarca haurà crescut, tant econòmicament com popularment. Tot indica a que noves industries s’hi traslladaran gràcies a les seves favorables condicions, augmentant així l’economia del poble. En quan a popularitat, Gurb serà un poble bastant reconegut degut a les noves incorporacions industrials i també residencials.

Tecnològicament, a l’igual que molts altres municipis, Gurb haurà evolucionat. El més probable és que les maquinaries usades actualment al camp siguin unes de molt diferents, les quals proporcionaran a la comunitat pagesa una millor condició laboral. Cal afegir que aquestes millores tecnològiques seran aplicades també en la resta de camps, és a dir, en la indústria, en els serveis… Fins i tot en la vida personal i quotidiana dels ciutadans!

Hem pogut veure que el poble reclama un seguit de coses que creiem que, gràcies a la seva persistència, s’acabaran posant en marxa. Una de les principals peticions és la construcció d’un supermercat, el qual facilitarà la vida diària dels habitants. També creiem que s’instal·laran més espais verds, per a què el poble en pugui disfrutar.

D’acord amb els estudis econòmics, la comarca sofrirà un gran canvi d’automatització. Aquesta treurà molts dels llocs de treball que coneixem avui en dia, però també en crearà de nous, que actualment no ens podem ni imaginar

Ara però, el què cal fer és seguir lluitant per a Gurb, perquè puguem prosperar com a poble i com a comunitat. I veure d’aquí uns quants anys si els pronòstics que hem elaborat han estat complerts.