Webgrafia

Recull de fotografies: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ry7lMFlvIbscJVdIW8Pyee315gWfTUBR

Fotos de malars: http://www.museudelter.cat/malars/ 

Informació de malars: https://www.museudelter.cat/publicacions-malars-de-moli-fariner-a-colonia-industrial/

Chocovic: https://www.barry-callebaut.com/es-ES/artesanos/chocovic/Acerca-de-nosotros

Dades estudis econòmics: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/

MAPES:

1956: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=dcbc915d326698f6281579bf49bbdf5f&3D=false

1986: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=986ef67648410ffd02387e488176d5b6&3D=false

1995: https://www.instamaps.cat/instavisor/b36225c4b548f172089c1ba715de91a0/gurb1995.html

2000: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4cdb3c668382a36fcfe1d9d3870daa1e&3D=false

2011: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=f27f86053d4d81d167f55de5e7ab8517&3D=false

2020:https://www.instamaps.cat/instavisor/32ba033e724dcfc56c57c16ccf4d2b9d/ Gurb_2020.html

Bibliografia

Llibre: “Gurb, un poble arrelat a la terra”

Principis segle XX. Imatge de Malars. Autor: Lluís Coll i Espadaler. Procedència: Arxiu Municipal de Manlleu, Àlbum Coll-Espadaler

Xerrada a la sala de l’esperança de l’arquitecte de Gurb (Novembre del 2019)

II Jornada d’orientació d’Osona – Roman Castro i Sandra Álamo